რუსთავის მერიის დაფინანსებით, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის რუსთავის ფილიალის ბენეფიციარები ციხისძირში იმყოფებოდნენ.

რუსთავის მერიის დაფინანსებით, 6-დან 16 სექტემბრამდე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის რუსთავის ფილიალის ბენეფიციარები რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, ციხისძირში იმყოფებოდნენ.

პროექტის ბენეფიციარებმა 10 დღის განმავლობაში, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა შემეცნებით და კულტურულ აქტივობაში, მოეწყო გასვლითი ღონისძიებებიც. პროექტი ასევე  ითვალისწინებდა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ შეხვედრებს ფსიქოლოგთან.

წინა ნინო ლაცაბიძე – ჩვენ, GWP-ის მოვთხოვეთ, კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით და კიდევ უფრო მეტი პროექტებით გადაჭრან რუსთავის წყალმომარაგების პრობლემური საკითხები