შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენის“ საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესახებ

„ქ. რუსთავში, შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენის“ ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის (აგლომერაციის საწარმოს) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“

ბრძანება

წინა რუსთავის მერიამ 2023 წელიც ბიუჯეტის გაზრდით დაიწყო