შპს „პეტრო პლუსის“ ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგური) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

ბრძანება

წინა განცხადება სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით – ქ. რუსთავში შპს „მშენებელი 2004“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი