ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

შპს „რეციკლინგის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ N6999 განცხადებაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ

დანართი 1

დანართი 2 

 

წინა რუსთავში აზოტის ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის ანგარიშის შესახებ