შპს „რუსელოისის“ მიერ რუსთავში, მეტალურგიული (ფეროშენადნობთა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ

დანართი 

 

წინა ნინო ლაცაბიძე – ,,რუსთავის წყლის“ პროექტები ჭიანურდება და მოსახლეობას წყალმომარაგების კუთხით, ისევ აქვს პრობლემა, ქალაქის მხრიდან ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გამკაცრებული იქნება მიდგომები