შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ”

შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 15 ივლისის N2- 1080 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2024 წლის 15 თებერვლის N2-147 ბრძანება

იხილეთ

 

წინა  შპს „კავ-ცემენტზე“ გაცემული ცემენტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ფ/პ გიორგი ტყეშელაშვილზე გადაცემის შესახებ