შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილ სოკოს საწარმოში, კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ბრძანება

 

წინა სს „რუსთავის აზოტის“ მიერ 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ