შპს „vivacement“-ის მიერ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიშის შესახებ

განცხადება

სკრინინგის ანგარიში

წინა რუსთავის ისტორიული ნაწილის რესტავრაციის ფარგლებში, რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს