ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – რუსთავში შპს „რეციკლინგის” სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება და აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეციკლინგი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჯავახიშვილის ქუჩა №7 დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: ➢ 2023 წლის 26 აპრილი, 14:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. […]

სკრინინგის განცხადება – რუსთავში შპს ,,პეტრო პლუს“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,პეტრო პლუს“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის 21-ე კმ-ის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 29 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  […]

სკოპინგის განცხადება – რუსთავის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ლევ 2019-ის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,, ლევ 2019“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2023 წლის 3 აპრილი 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა; “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ […]

სკრინინგის განცხადება – რუსთავში, შპს „ჯეო-ფილერის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო-ფილერი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჯავახიშვილის ქ. №9; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 30 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს სკრინინგის განცხადება […]

რუსთავის მერია სტუდენტური სტაჟირების პროგრამას აცხადებს

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს სტუდენტური სტაჟირების პროგრამას სტაჟირება მოიცავს ინტენსიურ პროგრამას, რომლის მიზანია ახალგაზრდები გაეცნონ, როგორც ზოგადად თვითმმართველობის სისტემას, ასევე, კონკრეტულად მისი სამსახურების მუშაობის სპეციფიკას სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ ბაკალავრის საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. სტაჟირების ხანგრძლივობა: 1 თვე (აპრილი) სტუდენტთა რაოდენობა: 15 გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი ჩაერთე შენი ქალაქის მართვასა და განვითარებაში მეტი […]

,,განათლების საერთაშორისო ცენტრი” სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სასტიპენდიო პროგრამებზე კონკურსს აცხადებს

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი, 2023-2024 სასწავლო წლისათვის, აცხადებს კონკურსს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ  ოთხ სასტიპენდიო პროგრამაზე: • საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა 2023-2024; • საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა 2023-2024; • საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამა 2023-2024; • საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024. პროგრამები ითვალისწინებს როგორც სწავლის საფასურის, ასევე ცხოვრებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას. სასტიპენდიო პროგრამები არის კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რათა […]

საქართველოს წითელმა ჯვარმა თურქეთსა და სირიაში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ონლაინ პლატფორმა შექმნა

საქართველოს წითელმა ჯვარმა შექმნა ონლაინ შემოწირულობის პლატფორმა https://bit.ly/3xTKOe2 თურქეთსა და სირიაში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ათასობით ადამიანის დასახმარებლად. გაიღეთ რამდენიც შეგიძლიათ – ნებისმიერი სახის შემოწირულობა მნიშვნელოვანია. საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი: GE92BG0000000162662819 თიბისი ბანკი: GE44TB7406736120100003 დონაციის ნომერი: – ზარის ღირებულება 1 ერთი ლარი. თქვენს მიერ გაღებული შემოწირულობა დახმარების სახით გადაეცემა თურქეთისა და სირიის წითელ ნახევარმთვარეს. საკონტაქტო პირი: […]

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ – ქ. რუსთავში შპს „სტანდარტ ცემენტის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს „სტანდარტ ცემენტის“ მიერ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარმოდგენილია ქ. რუსთავში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და კანონით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია, რომელიც განთავსდა სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული – https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/974). აღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2023 წლის 9 იანვრის N21/19 წერილის საფუძველზე სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ […]

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ ძირითადი არაორგანული ნაერთების (ამორფული ბორის) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ძირითადი არაორგანული ნაერთების წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩა N 12 დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2023 წლის 4 აპრილი, 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. გარემოზე […]