ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

 ,,გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში შპს „მასდარ ჯორჯია ენერჯის“ ქვესადგურის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

ბრძანება

 

წინა სს „რუსთავოილის“ ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკოპინგის განცხადების შესახებ