ქ. რუსთავში შპს „არესემ კორპის“ ფეროშენადნობების (სილიკომანგანუმი) წარმოების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (აირმტვერდამჭერი სისტემის მოწყობა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

ბრძანება

წინა ნინო ლაცაბიძე – ჩვენს მიერ ინიცირებული საკითხები, ძალიან ოპერატიულ მოქმედებას მოითხოვს და ჩვენ საკრებულოს დეპუტატებისგან, განურჩევლად მათი პოლიტიკური შეხედულებისა, ველოდებით დროულ რეაგირებას