ქ. რუსთავში, შპს „ლევ 2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა

 

 

წინა რუსთავში 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მიმდინარეობს