„ქ. რუსთავში, შპს „მშენებელი 2004“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა

წინა რუსთავის სარეაბილიტაციო-განმავითარებელ ცენტრ ,,კესანეს“, აშშ-ის ჯორჯიის შტატის გუბერნატორი ბრაიან კემპი მეუღლესთან ერთად ესტუმრა