ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

რუსთავის განვითარების სტრატეგია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ველოსიპედით გადაადგილების სტრატეგია

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის  მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი, 2017  წელი

შემუშავდა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ

იხილეთ ვრცლად