რუსთავის განვითარების სტრატეგია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ველოსიპედით გადაადგილების სტრატეგია

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის  მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი, 2017  წელი

შემუშავდა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ

იხილეთ ვრცლად