რუსთავში, ჯავახიშვილის ქ. N7-ში სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების თაობაზე შპს „რეციკლინგის“ მიერ წარდგენილი ანგარიშის შესახებ

დანართი 1 

დანართი 2

დანართი 3 

 

წინა ძველი რუსთავის განახლების ფარგლებში, რუსთავში კიდევ სამი ქუჩის რეაბილიტაცია სრულდება