რუსთავში შპს „ჯეო-ფილერი“-ს მინერალური შემავსებლის (ფილერის) დამამზადებელი (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) საწარმოს წარმადობის გაზრდას შესახებ სკრინინგის ანგარიში

განცხადება

სკრინინგის ანგარიში

 

წინა შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” რუსთავის გაერთიანებული ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიში