შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” რუსთავის გაერთიანებული ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიში

სკრინინგის ანგარიში

წინა რუსთავის მერმა ბაგა-ბაღების გაერთიანების ფილიალების ხელმძღვანელებს, ქალაქის ახალი განვითარების გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმები გააცნო