ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

რუსთავში, შპს „vivacement”-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა

 

 

 

წინა შპს „რუსელოისის“ მეტალურგიული (ფეროშენადნობთა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიშის შესახებ