სახელოვნებო სფეროში ღონისძიებების და კულტურული აქტივობების პროექტების დაფინანსების წესი

სახელოვნებო სფეროში ღონისძიებების და კულტურული აქტივობების პროექტების დაფინანსების წესი

დანართი 1 

დანართი 2

დანართი 3