შპს „მშენებელი 2004”-ის მიერ ქ. რუსთავში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ

იხ. დანართი

 

წინა შპს „ვივაცემენტის“ მიერ ქ. რუსთავში, ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკოპინგის ანგარიშის შესახებ