შპს „რეციკლინგის“ მიერ რუსთავში, სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ

დანართი 1

 

წინა რუსთავის მერია, მეცნიერ შალვა ამონაშვილთან ერთად, სკოლამდელი აღზრდის სფეროში ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს