ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

შპს „რუსთავის ფოლადის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ

იხ. დანართი

 

წინა  ,,გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში შპს „მასდარ ჯორჯია ენერჯის“ ქვესადგურის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“