სკრინინგის განცხადება – ქ. რუსთავში შპს ,,პეტრო პლუს“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,პეტრო პლუს“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის 21-ე კმ-ის მიმდებარე ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 20 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში

shp ფაილები

 

წინა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში შპს “რუსთავის ფოლადის” არასახიფათო ნარჩენების განთავსებისა და დამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი