სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025.
1. პროგრამის ,,უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-2025“ მიზანია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კვალიფიციური კადრების საზღვარგარეთ მომზადება და რეგიონების განვითარების მიზნით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ინტეგრირება.
იხილეთ დეტალური ინფორმაცია : https://shorturl.at/BFOS0
2. პროგრამის ,,საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2024-2025“ მიზანია, საჯარო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში დასაქმებულ პირებს მიეცეთ საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, რის შემდეგაც, იგი შეძლებს უფრო ეფექტიან საქმიანობას.
პროგრამის ამოცანაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის საჭირო მაღალკვალიფიციური და კომპეტენტური კადრების მომზადება.
ორივე საგრანტო პროგრამაზე განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 აპრილი.
წინა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სამუშაო შეხვედრაზე რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა განიხილეს