ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში, შპს “ჯეოსთილის” მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “ჯეოსთილი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის N36. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2023 წლის 28 თებერვალი 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების […]

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში, შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენის” ფოლადის სადნობი ინდუქციური ღუმელების მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თუჯის ან ფოლადის დნობა პროდუქციის წარმოების მიზნით; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩა N7; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: 2023 წლის 21 თებერვალი 14:00 საათი. ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების […]