ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" ანგარიში

2020 წელი

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 2020 წლის ფინანსური ანგარიში

ვრცლად

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" მიერ 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვები

ვრცლად

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 2020 წლის ანგარიში

ვრცლად

 


 2019 წელი 

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 2019 წლის ფინანსური ანგარიში

ვრცლად

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" მიერ 2019 წელს განხორციელებული შესყიდვები

ვრცლად

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 2019 წლის ანგარიში

ვრცლად


ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 2018 წლის 9 თვის ანგარიში

ვრცლად