რუსთავში, მშვიდობის ქ. №2-ში სს „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (ბეტონის ქარხნის მოწყობა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება

წერილი

 

წინა რუსთავში კირისა და კომბინირებული სასუქების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ