საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ

იხილეთ დანართი

 

წინა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში, ნატახტარი (წიწამური)- რუსთავის მონაკვეთის ლოჭინის კვანძიდან რუსთავამდე უბნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ