ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ

იხილეთ დანართი

 

წინა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში, ნატახტარი (წიწამური)- რუსთავის მონაკვეთის ლოჭინის კვანძიდან რუსთავამდე უბნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ