შპს „ლევ 2019“-ის მიერ ცემენტის წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ

დანართი

 

წინა რუსთავში, ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ტერიტორიის სრული რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყო