შპს „რუსთავის ქიმიურ საწარმო სოდაკოს“ მიერ, რუსთავში ქიმიური ნივთიერების საწარმოსა და ქიმიური პროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის შესახებ 

დანართი

წინა რუსთავის მუნიციპალური სერვისების ცენტრში, სსიპ ,,იუსტიციის იურიდიული დახმარების სამსახურის” სერვისების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა