ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

შპს „რუსთავის ქიმიური საწარმო სოდაკოს“ მიერ, ქ. რუსთავში მყარი კაუსტიკური სოდის გათხევადების საწარმოს და ქიმიური პროდუქტების საცავის მოწყობის სკრინინგის ანგარიშის შესახებ

სკრინინგის ანგარიში

დანართი

 

წინა შპს „მშენებელი 2004”-ის მიერ ქ. რუსთავში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ