შპს „რუსთავის ქიმიური საწარმო სოდაკოს“ მიერ, ქ. რუსთავში მყარი კაუსტიკური სოდის გათხევადების საწარმოს და ქიმიური პროდუქტების საცავის მოწყობის სკრინინგის ანგარიშის შესახებ

სკრინინგის ანგარიში

დანართი

 

წინა შპს „მშენებელი 2004”-ის მიერ ქ. რუსთავში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ