შპს ,,რუსთავის ქიმიური საწარმო სოდაკოს” მიერ ქ. რუსთავში ქიმიური პროდუქტების საცავის მოწყობის პროექტის შესახებ 

იხილეთ:

დანართი 1 

დანართი 2

 

 

წინა შპს „სტანდარტის“ მიერ ნარჩენების აღდგენის საწარმოო ობიექტისა და სახიფათო ნარჩენების დროებითი შესანახი ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ