2017 წელი

სხდომა N1

სხდომა N2

სხდომა N3

 


 

2016 წელი

ქალაქ რუსთავის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1

იხილეთ ვრცლად

ნავიგაცია