2018 წელი

სხდომა N10

სხდომა N11

სხდომა N12

სხდომა N13

სხდომა N14

სხდომა N15

სხდომა N16

სხდომა N17

სხდომა N18

სხდომა N19


 

2017 წელი

სხდომა N1

სხდომა N2

სხდომა N3

სხდომა N4

სხდომა N5

სხდომა N6

სხდომა N7

სხდომა N8

სხდომა N9


 

2016 წელი

ქალაქ რუსთავის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1

იხილეთ ვრცლად

ნავიგაცია