2020-06-26 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2020-06-15 - ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია

2020-06-12 - სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტი

2020-06-09 - რუსთავში, შპს „ჯეოსთილის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

2020-06-03 - „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საჯარო განხილვა

2020-05-29 - სკრინინგის განცხადება - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 1 300 000 მ3 (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020-05-13 - შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

იხილეთ დამატებით

რუსთავი ამინდის პროგნოზი

ნავიგაცია