მერიის ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ანა კაპანაძე

ტელ: 341 22 80 03


მერიის ადმინისტრაციის საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ლია მეტრეველი

ტელ: 341 22 26 49


მერიის ადმინისტრაციის ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება           

განყოფილების უფროსი: 

ტელ: 341 22 80 04


მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილება (კანცელარია)     

განყოფილების უფროსი: ეკა დუგლაძე    

ტელ: 341 22 47 15


მერიის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მაია ბასიაშვილი

ტელ: 341 22 47 70


მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ოთარ ჩხაიძე

ტელ: 341 22 06 74


 

ნავიგაცია