სამსახურის უფროსი: ალექსი ნავროზაშვილი

უფროსის მოადგილე: ზურაბ ტაბაღუა

ტელეფონი: 341 22 42 25


განყოფილებები

 

ინფრასტრუქტურისა და ექსპლუატაციის განყოფილება

უფროსი: ზაზა ზაზაძე

ტელეფონი: 341 22 42 25

 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილება:

უფროსი: გიორგი ლომიძე

ტელეფონი: 341 22 42 25

 

სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

უფროსი: ჯაბა სიფრაშვილი

ტელეფონი: 341 22 42 25


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

ნავიგაცია