სგშ სკოპინგის განცხადება – საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დანართი – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2022 წლის 14 დეკემბერს, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ იქნა საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დანართი – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული  გეგმა, ასევე სკოპინგის განცხადება. გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 21 დეკემბრის №15/10023 წერილით,  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ წარმოადგინა განახლებული დოკუმენტაცია და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, დოკუმენტებში […]