რუსთავის მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლებს სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდებათ

რუსთავის მერიისა და ,,მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი-რუსთავის“ ინიციატივით, მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტში დასაქმებულ მძღოლებს, სრული სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდებათ. უფასო სამედიცინო აქცია, დღეს დაიწყო და მაისამდე გაგრძელდება. ,,რუსთავის მერია ზრუნავს თავისი თანამშრომლების, კერძოდ, მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტში დასაქმებული მძღოლების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და შესაბამისად, მათ მიერ მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანაზე. სწორედ ამიტომ, მერიის ინიციატივითა და ,,მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი-რუსთავის“ ჩართულობით, დაიგეგმა საკმაოდ მასშტაბური სამედიცინო […]

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – რუსთავში შპს „რეციკლინგის” სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება და აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეციკლინგი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჯავახიშვილის ქუჩა №7 დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: ➢ 2023 წლის 26 აპრილი, 14:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. […]

სკრინინგის განცხადება – რუსთავში შპს ,,პეტრო პლუს“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,პეტრო პლუს“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის 21-ე კმ-ის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 29 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  […]

სკოპინგის განცხადება – რუსთავის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ლევ 2019-ის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,, ლევ 2019“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2023 წლის 3 აპრილი 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა; “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ […]

სკრინინგის განცხადება – რუსთავში, შპს „ჯეო-ფილერის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო-ფილერი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჯავახიშვილის ქ. №9; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 30 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს სკრინინგის განცხადება […]