ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

სს „რუსთავოილის“ ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკოპინგის განცხადების შესახებ

სს „რუსთავოილის“ ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკოპინგის განცხადებაზე, 2024 წლის 29 მარტს, 12:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება. იხ. დანართი