სს „რუსთავის აზოტის“ მიერ 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – სს „რუსთავის აზოტის“ 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო […]

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025. 1. პროგრამის ,,უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-2025“ მიზანია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კვალიფიციური კადრების საზღვარგარეთ მომზადება და რეგიონების განვითარების მიზნით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ინტეგრირება. იხილეთ დეტალური ინფორმაცია : https://shorturl.at/BFOS0 2. პროგრამის ,,საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2024-2025“ მიზანია, საჯარო (საბიუჯეტო) […]